fbpx

Jídelna s kobercem

#2 BETON » KOBEREC / PODLAHA

PRIMER ALFA – SAMONIVELAČNÍ HMOTA – FIX 7500

Slide Opravná hmota na beton
VÝPLŇ nebo FINAL
PRIMER ALFA PREMIUM S200
NEBO RAPID S400
Penetrace stavebních
podkladů S2802A
Slouží k opravě defektů
v betonovém podkladu
Jednosložková
uzavírající penetrace
Samonivelační hmota sloužící
ke kompenzaci výškových rozdílů
Slouží k penetrování
samonivelační hmoty
Disperzní fixační lepidlo
na koberce FIX 7500
Vysoce kvalitní lepidlo
sloužící k lepení koberců

POUŽIJTE PRO PŘÍPAD » BETON » KOBEREC / PODLAHA

KROK #1

Opravnou hmotou na beton VÝPLŇ (tl. vrstvy 1-5cm) a Opravnou hmotou na beton FINAL (tl. vrstvy 1-5mm) provedeme opravu defektů v betonovém podkladu.

KROK #2

PRIMER ALFA – Jednosložková uzavírající penetrace se nanáší štětcem nebo válečkem na očištěnou soudržnou vrstvu podkladu. Po zaschnutí (cca 2-3 hodiny) můžete aplikovat další vrstvu.

KROK #4

Penetraci stavebních podkladů S2802A SOKRAT použijeme na penetrovaní samonivelační hmoty.

KROK #5

Disperzní fixační lepidlo na koberce FIX 7500 aplikujeme válečkem a po mírném zavadnutí lepíme koberec.


Výše zmíněný text je pouze informativní. Veškeré pokyny naleznete v každém jednotlivém produktu, kde jsou umístěny technické a bezpečnostní listy, ve kterých najdete všechny podrobné informace.