fbpx

VÝROBNÍ HALY, ZUBNÍ ORDINACE, SKLADY, KDE MŮŽE DOJÍT K ELEKTROSTATICKÉMU VÝBOJI

#3 VÝROBNÍ HALY, ZUBNÍ ORDINACE, SKLADY, KDE MŮŽE DOJÍT K ELEKTROSTATICKÉMU VÝBOJI

EPOXIN F1000 DRY – MĚDĚNÁ PÁSKA – EPOXIN F9000 – EPOXIN F9100

Slide Epoxin f9000
conductive
Podkladní elektricky
vodivý nátěr
EPOXIN F1000 DRY Dvousložková epoxidová
penetrace na suchý podklad
Epoxin F9100
Anti-static
Elektricky vodivá stěrka Měděná páska Určená pro vytváření
elektrostaticky vodivých systémů
Beton Původní podklad

POUŽIJTE PRO PŘÍPAD » BETON » VÝROBNÍ HALY, ZUBNÍ ORDINACE, SKLADY

KROK #1

EPOXIN F1000 DRY na suchý podklad s vlhkostí do 4 % se aplikuje za pomocí štětce, válečku nebo stříkacím zařízením AIRLESS. Aplikace se provádí ve spotřebě cca 0,4 kg/m2.

KROK #2

Nejlépe po 24 hodinách od nanesení penetrace se nalepí MĚDĚNÁ PÁSKA ve vzdálenostech 150 mm od okraje stěn a páska se uzemní.

KROK #3

EPOXIN F9000 CONDUCTIVE – po nalepení pásku se povrch natře vodivým nátěrem ve spotřebě 0,15 kg/m2. Aplikace se provádí válečkem.

KROK #4

EPOXIN F9100 ANTI-STATIC – nejlépe po 24 hodinách od nanesení vodivého nátěru se provede aplikace elektrostaticky vodivé stěrky ve spotřebě 1,4 kg/m2. Aplikace se provádí pomocí stěrky s jemnými pilovitými zuby.


Výše zmíněný text je pouze informativní. Veškeré pokyny naleznete v každém jednotlivém produktu, kde jsou umístěny technické a bezpečnostní listy, ve kterých najdete všechny podrobné informace.