fbpx

SKLEPY, DÍLNY, GARÁŽE, CHODBY – HLADKÝ DESIGNOVÝ POVRCH

#2 SKLEPY, DÍLNY, GARÁŽE, CHODBY – HLADKÝ DESIGNOVÝ POVRCH

EPOXIN F1000 DRY – EPOXIN F5000/5050 – DEKORATIVNÍ CHIPS – EPOXIN F7000

Slide Dekorativní chips Zásyp dekorativním
akrylátovým chipsem
EPOXIN F1000 DRY Dvousložková epoxidová
penetrace na suchý podklad
Epoxin F7000 Transparentní dvousložková
epoxidová hmota
EPOXIN F5000 nebo F5050 Pigmentovaný dvousložkový
epoxidový nátěr a stěrka
Beton Původní podklad

POUŽIJTE PRO PŘÍPAD » BETON » SKLEPY, DÍLNY, GARÁŽE, CHODBY

KROK #1

EPOXIN F1000 DRY na suchý podklad s vlhkostí do 4 % se aplikuje za pomocí štětce, válečku nebo stříkacím zařízením AIRLESS. Aplikace se provádí ve spotřebě cca 0,4 kg/m2.

KROK #2

EPOXIN F5000 – nejlépe po 24 hodinách od nanesení penetrace se provede aplikace nátěru pomocí válečku ve spotřebě 0,6 kg/m2 (1 – 2 vrstvy, dle použité barvy).

KROK #3

Do živého nátěru se aplikuje DEKORATIVNÍ CHIPS. Chips se vyhazujeme do vzduchu, aby samovolně padal na čerstvý nátěr.

KROK #4

EPOXIN F7000 – pohozený chips se do 48 hodin zakonzervuje krycím lakem ve spotřebě 0,15 kg/m2 za pomocí válečku.


Výše zmíněný text je pouze informativní. Veškeré pokyny naleznete v každém jednotlivém produktu, kde jsou umístěny technické a bezpečnostní listy, ve kterých najdete všechny podrobné informace.