fbpx

SKLEPY, DÍLNY, GARÁŽE, CHODBY – HLADKÝ DESIGNOVÝ POVRCH

#2 SKLEPY, DÍLNY, GARÁŽE, CHODBY – HLADKÝ DESIGNOVÝ POVRCH

EPOXIN F1000 DRY – EPOXIN F5000 – DEKORATIVNÍ CHIPS – EPOXIN F7000

Slide Dekorativní chips Zásyp dekorativním
akrylátovým chipsem
EPOXIN F1000 DRY Dvousložková epoxidová
penetrace na suchý podklad
Epoxin F7000 Transparentní dvousložková
epoxidová hmota
EPOXIN F5000 Pigmentovaný dvousložkový
epoxidový nátěr a stěrka
Beton Původní podklad

POUŽIJTE PRO PŘÍPAD » BETON » SKLEPY, DÍLNY, GARÁŽE, CHODBY

KROK #1

EPOXIN F1000 DRY na suchý podklad s vlhkostí do 4 % se aplikuje za pomocí štětce, válečku nebo stříkacím zařízením AIRLESS. Aplikace se provádí ve spotřebě cca 0,4 kg/m2.

KROK #2

EPOXIN F5000 – nejlépe po 24 hodinách od nanesení penetrace se provede aplikace nátěru pomocí válečku ve spotřebě 0,6 kg/m2 (1 – 2 vrstvy, dle použité barvy).

KROK #3

Do živého nátěru se aplikuje DEKORATIVNÍ CHIPS. Chips se vyhazujeme do vzduchu, aby samovolně padal na čerstvý nátěr.

KROK #4

EPOXIN F7000 – pohozený chips se do 48 hodin zakonzervuje krycím lakem ve spotřebě 0,15 kg/m2 za pomocí válečku.


Výše zmíněný text je pouze informativní. Veškeré pokyny naleznete v každém jednotlivém produktu, kde jsou umístěny technické a bezpečnostní listy, ve kterých najdete všechny podrobné informace.