fbpx

SKLEPY, DÍLNY, GARÁŽE, CHODBY, HALY, KUCHYNĚ – PROTISKLUZOVÝ POVRCH

#5 SKLEPY, DÍLNY, GARÁŽE, CHODBY, HALY, KUCHYNĚ – PROTISKLUZOVÝ POVRCH

EPOXIN F1000 DRY – KŘEMIČITÝ PÍSEK – EPOXIN F5000

Slide EPOXIN F5000 Pigmentovaný dvousložkový
epoxidový nátěr a stěrka
EPOXIN F1000 DRY Dvousložková epoxidová
penetrace na suchý podklad
Křemičitý písek Pro zvýšení
adhézní plochy
Beton Původní podklad

POUŽIJTE PRO PŘÍPAD » BETON » SKLEPY, DÍLNY, GARÁŽE, CHODBY, HALY, KUCHYNĚ

KROK #1

EPOXIN F1000 DRY na suchý podklad s vlhkostí do 4 % se aplikuje za pomocí štětce, válečku nebo stříkacím zařízením AIRLESS. Aplikace se provádí ve spotřebě cca 0,4 kg/m2.

KROK #2

Aplikace křemičitého písku frakce 0,4 – 0,8 mm do živé penetrace EPOXIN F1000 DRY případně F1200 WET. Písek se prohodí na podklad tak, aby penetrace pod ním nebyla vidět (tzv. do sucha) ve spotřebě cca 2,0 – 2,5 kg/m2. Po zavadnutí se přebytečný písek odstraní.

KROK #3

EPOXIN F5000 – nejlépe po 24 hodinách od nanesení penetrace se provede aplikace nátěru pomocí válečku ve spotřebě 0,6 kg/m2.


Výše zmíněný text je pouze informativní. Veškeré pokyny naleznete v každém jednotlivém produktu, kde jsou umístěny technické a bezpečnostní listy, ve kterých najdete všechny podrobné informace.