fbpx

PARKOVACÍ PLOCHY S POŽADAVKEM NA PŘEMOSŤOVÁNÍ TRHLIN

#1 PARKOVACÍ PLOCHY S POŽADAVKEM NA PŘEMOSŤOVÁNÍ TRHLIN

EPOXIN F1000 DRY – KŘEMIČITÝ PÍSEK – PUREXIN F4000 – EPOXIN F5000

Slide PUREXIN F4000 Tříkomponentní vysoce
elastická hydroizolační membrána
EPOXIN F1000 DRY Dvousložková epoxidová
penetrace na suchý podklad
EPOXIN F5000 Pigmentovaný dvousložkový
epoxidový nátěr a stěrka
Křemičitý písek Pro zvýšení
adhézní plochy
BETON Původní podklad

POUŽIJTE PRO PŘÍPAD » BETON » PARKOVACÍ PLOCHY

KROK #1

EPOXIN F1000 DRY na suchý podklad s vlhkostí do 4 % se aplikuje za pomocí štětce, válečku nebo stříkacím zařízením AIRLESS. Aplikace se provádí ve spotřebě cca 0,4 kg/m2.

KROK #2

Aplikace křemičitého písku frakce 0,4 – 0,8 mm do živé penetrace EPOXIN F1000 DRY. Písek se prohodí na podklad tak, aby penetrace pod ním nebyla vidět (tzv. do sucha) ve spotřebě cca 2,0 – 2,5 kg/m2. Po zavadnutí se přebytečný písek odstraní.

KROK #3

PUREXIN F4000 – nejlépe po 24 hodinách od nanesení penetrace se provede aplikace pružné membrány pro přemostění trhlin. Ta se provádí hladkou stěrkou nebo stěrkou s pilovými zuby ve spotřebě 1 kg/m2.

KROK #4

EPOXIN F5000 – po 24 hodinách od nanesení membrány se provede aplikace vrchního krycího nátěru. Do již smíchaných složek A a B vrchního nátěru vmícháme křemičitý písek frakce 0,1 – 0,5 mm (50 hmotnostních %) a za pomocí stěrky s jemnými pilovitými zuby aplikujeme ve spotřebě 0,9 kg/m2 směsi (0,6 kg/m2 nátěr + 0,3 kg/m2 písek).


Výše zmíněný text je pouze informativní. Veškeré pokyny naleznete v každém jednotlivém produktu, kde jsou umístěny technické a bezpečnostní listy, ve kterých najdete všechny podrobné informace.