fbpx

POKLÁDKA DLAŽBY NA BALKÓN NEBO TERASU KONVENČNÍ METODOU

  TEKUTÁ LEPENKA – SUPER FLEX C2TE S1/ ULTRA FLEX S2

Slide Opravná hmota na beton
VÝPLŇ nebo FINAL
Penetrace S2802A nebo
Hloubková penetrace
Tekutá lepenka Slouží k opravě defektů
v betonovém podkladu
Vhodné k penetrování
betonového podkladu
Použijeme jako první
vrstvu hydroizolace
Těsnicí pás PROFI Lepíme do všech
spojů
FLEECEBAND
(Butylový pás s textilií)
Lepíme do všech spojů,
i přes okapnici
Tekutá lepenka Druhá vrstva
hydroizolace
SUPER FLEX C2TES1
nebo ULTRA FLEX C2TE S2
Flexibilní Lepidlo
na obklady a dlažbu
spárovací hmota Flexibilní spárovací hmota
na obklady a dlažbu
PU 50 FC
polyuretanový tmel
Vhodný pro tmelení
balkonového profilu
Balkónový profil Pro správný odvod přebytečné
vody z terasy nebo balkónu

POUŽIJTE PRO PŘÍPAD » BETON » DLAŽBA / TERASA

KROK #1

Opravnou hmotou na beton VÝPLŇ (tl. vrstvy 1-5cm), nebo Opravnou hmotou na beton FINAL (tl. vrstvy 1-5mm) provedeme opravu defektů v betonovém podkladu.

KROK #2

Penetraci S2802A nebo Hloubkovou penetraci provedeme napenetrování soudržného a očištěného podkladu štětcem nebo válečkem. Po zaschnutí (cca 2-3 hodiny) můžeme provést další aplikaci.

KROK #3

Tekutou lepenkou vytvoříme první vrstvu hydroizolace tak, že ji naneseme konzistentně po celé délce ve všech spojích pomocí velurového válečku.

KROK #4

Polyuretanový tmel PU 50 FC  lepíme a tmelíme balkonové profily na zaschlou první vrstvu hydroizolace.

KROK #5

Balkónový profil zajistí odvod přebytečné vody z terasy nebo balkónu.

KROK #6A

Těsnicí pás PROFI vkládáme do všech spojů do právě aplikované mokré směsi Tekuté lepenky. Nebo můžete využít možnost B.

KROK #6B

Těsnící pás FLEECEBAND (Butylový pás s textilií) lepíme do všech spojů i přes okapnici a to do  zaschlé vrstvy hydroizolace. Nebo můžete využít možnost A.

KROK #7

Tekutá lepenka – druhá vrstva hydroizolace by měla být nanesena křížovou metodou v konzistentní vrstvě ve všech spojích i přes Těsnící pásy PROFI nebo Těsnící pásy FLEECEBAND.

KROK #9

 Flexibilní spárovací hmotu na obklady a dlažbu použijeme pro spárování obkladů a dlažeb.


Výše zmíněný text je pouze informativní. Veškeré pokyny naleznete v každém jednotlivém produktu, kde jsou umístěny technické a bezpečnostní listy, ve kterých najdete všechny podrobné informace.