Jednička na trhu v oblasti stavební chemie.

Retela

OSVĚDČENÍ o plnění povinností vyplývajících z ustanovení zákona o odpadech

– za účelem plnění povinností zpětného odběru elektrozařízení.

Přispíváme ke zpětnému odběru elektrozařízení.

Vysloužilý elektrospotřebič nepatří do komunálního odpadu. Kompletní (nedemontované) zařízení je třeba odevzdat na místě zpětného odběru, která jsou uvedena na www.retela.cz, u posledního prodejce nebo na stránkách jiných kolektivních systémů. Odložením použitého elektrozařízení na správné místo bude umožněno jeho zapojení do procesu ekologického nakládání, jehož výsledkem je řádné zpracování a recyklace. Recyklační příspěvek je zahrnut v ceně výrobku.
Naše firma řádně přebírá zodpovědnost za své výrobky a za financování jejich sběru a ekologické likvidace.