fbpx

EPOXIDOVÉ PODLAHY V HALE A ZÁZEMÍ NOVOSTAVBY V HOLEŠOVĚ

EPOXIDOVÉ PODLAHY V HALE A ZÁZEMÍ NOVOSTAVBY V HOLEŠOVĚ

KLÍČOVÉ INFORMACE

Produkt: Penetrace EPOXIN F1000 DRY, nátěr EPOXIN F5000 RAL 7001, křemičitý písek

Objekt / Lokalita: hala + zázemí novostavby v Holešově

Rozsah realizace: cca 800 m2

Zpracování: aplikace penetrace F1000 DRY a probarvené penetrace F1000 DY color, dále použita stěrka F5000 RAL 7001

Datum realizace: 12/2020

Koncem roku 2020 byla realizována epoxidová podlaha haly a jejího zázemí v Holešově. Jednalo se o novostavbu výrobní haly. Hala je určena pro osazení obráběcími stroji, jde tedy o výrobní strojírenské prostory. Kromě požadavků na vzhled, odolnost povrchu podlahy a dlouhou životnost finální stěrky, byl od počátku kladen důraz také na protiskluzné vlastnosti. Přitom jsou tyto povrchy nadále snadno udržovatelné.

Pro tyto práce na celkové ploše cca 800 m2 byly navrženy a schváleny výrobky Den Braven řady EPOXIN.

Všemu předcházela příprava podkladu, tedy broušení a důkladné vysátí celé plochy. V první fázi byla použita penetrace F1000 DRY, která byla zasypána pískem. Druhý den, byl přebytek písku vysán a probíhala aplikace druhé vrstvy, nyní to byl výrobek penetrace F1000 DRY COLOR, tedy probarvená penetrace, která byla promíchána s pískem.

V další fázi realizace byla aplikována stěrka F5000 RAL 7001, což je pigmentovaný dvousložkový epoxidový nátěr a stěrka pro finální nášlapnou vrstvu, která byla opět promíchána s pískem.

Veškeré použití křemičitého písku mělo jediný účel, a to vytvoření požadované protiskluzné povrchové úpravy.

Produkty řady EPOXIN jsou založeny na epoxidových pryskyřicích a zahrnují širokou škálu produktů od penetrací přes nátěry/stěrky až po finální dekorativní laky. Tyto produkty se vyznačují výbornou mechanickou odolností, tvrdostí, omyvatelností, rozměrovou stálostí a dalšími vlastnostmi, které jsou typické pro epoxidy.

Epoxidový program EPOXIN vyvíjíme a vyrábíme v přerovském výrobním závodě Den Braven production. V roce 2020 proběhla masivní investice do nových prostor a výrobních technologií portfolia epoxidových penetrací a stěrek.