fbpx

Budete dělat novou koupelnu nebo terasu? Poradíme vám se správnou aplikací hydroizolace.

V moderním stavebnictví se s pojmem hydroizolace setkáváme pravidelně. Bez hydroizolace se už dnes neobejde téměř žádná stavba. Hydroizolační řešení se musí vypořádat s atmosférickými vlivy, jako jsou déšť a sníh, jiné musí čelit hydrogeologickým vlivům, a tedy podzemní a kapilární vodě. V neposlední řadě se střetáváme i s řešením, zaměřeným na technologickou vodu v koupelnách, prádelnách, vývařovnách apod. V následujících odstavcích si přiblížíme nenáročné a nejčastěji využívané řešení, které hravě zvládneme i svépomoci na balkónech, terasách a koupelnách.

Devadesátá léta minulého století představovaly milník, kde se ve větší míře začaly uplatňovat hydroizolace i mimo nádrže, ploché střechy a základy. Do té doby se za dostatečnou ochranu před vodou na balkónech, terasách nebo v koupelnách často považovala samotná dlažba nebo obklad, a to i ve sprchových koutech. Z dlouhodobého hlediska je to nedostatečné, důkazem jsou i mnohé železobetonové balkónové desky starších budov v dezolátním stavu. Ať to zní jakkoliv nadneseně, v ohrožení není jen samotná stavba, ale i lidské zdraví. U balkónů a teras je nejčastější příčinou poškození dlažby právě pronikání vody do podkladu, která se může následně dostat i do celé železobetonové konstrukce. Voda spolu s působením zmrazovacích cyklů časem zapříčiní separaci nášlapné vrstvy, vznik prasklin, oslabení betonu, a nakonec i korozi ocelové výztuže. To vede k úplnému rozpadu balkónové konstrukce, kdy se z příjemného místa na ranní kávu stává skutečně nebezpečný prostor.

Na okamžik se ještě podívejme do koupelny – zde už to bude o něco méně dramatické, ale i rozhněvaný soused, kterého jsme právě vytopili pokaženou pračkou, dokáže také zahrát nepříjemné divadlo. Nedivme se mu, když před nedávnem zaplatil několik tisíc za podsvícené stropní podhledy, které jsou teď díky naší absenci hydroizolace zničené. I když si říkáte, že máte dobrou pojistku nebo nemáte souseda, nestačí to. Stěny a podlahy v koupelně, které jsou dlouhodobě nasáknuté vodou, časem podlehnou degradaci. Zvýšená vzdušná vlhkost podpoří tvorbu plísní, což bude mít negativní dopad na naše zdraví. To všechno byly příklady z praxe, snad dostatečně trefné na to, aby vysvětlily důležitost použití hydroizolace i na místech jako jsou koupelny, balkóny a terasy.

Systémové řešení

Stavební trh nabízí velké množství výrobků od různých výrobců. V běžné praxi se tyto výrobky často kombinují, což rozhodně není správné. Netvrdíme, že kombinace s konkurenčními výrobky nemůže fungovat, ale vzájemnou kompatibilitu můžeme garantovat jen tehdy, když použijete osvědčené a ucelené systémové řešení.

Slide Opravná hmota na beton
VÝPLŇ nebo FINAL
Penetrace S2802A nebo
Hloubková penetrace
Tekutá lepenka Slouží k opravě defektů
v betonovém podkladu
Vhodné k penetrování
betonového podkladu
Použijeme jako první
vrstvu hydroizolace
Těsnicí pás PROFI Lepíme do všech
spojů
FLEECEBAND
(Butylový pás s textilií)
Lepíme do všech spojů,
i přes okapnici
Tekutá lepenka Druhá vrstva
hydroizolace
SUPER FLEX C2TES1
nebo ULTRA FLEX C2TE S2
Flexibilní Lepidlo
na obklady a dlažbu
spárovací hmota Flexibilní spárovací hmota
na obklady a dlažbu
PU 50 FC
polyuretanový tmel
Vhodný pro tmelení
balkonového profilu
Balkónový profil Pro správný odvod přebytečné
vody z terasy nebo balkónu

POKLÁDKA DLAŽBY NA BALKÓN NEBO TERASU

S použitím produktů: TEKUTÁ LEPENKA, SUPER FLEX C2TE S1 nebo ULTRA FLEX S2

VÍCE INFORMACÍ

POKLÁDKA DLAŽBY NA BALKÓN NEBO TERASU

S použitím produktů: PRIMER ALFA a DUO FLEX

VÍCE INFORMACÍ

Slide PRIMER ALFA Elastické lepidlo
a hydroizolace
Elastické lepidlo
a hydroizolace
Jednosložková
uzavírající penetrace
Vysoce kvalitní lepidlo, které
funguje i jako hydroizolace
Vysoce kvalitní lepidlo použité
v druhé vrstvě pro lepení dlažby
Pouze na staré
podklady

Slide Elastické lepidlo
a hydroizolace
Vysoce kvalitní lepidlo, které
funguje i jako hydroizolace
PREMIUM S200 nebo
RAPID S400
Samonivelační hmota pro
kompenzaci výškových rozdílů
Elastiké lepidlo
a hydroizolace
Vysoce kvalitní lepidlo použité
v druhé vrstvě pro lepení dlažby
Elastické lepidlo
a hydroizolace
Vysoce kvalitní lepidlo, které
funguje i jako hydroizolace
Elastické lepidlo
a hydroizolace
Vysoce kvalitní lepidlo
pro lepení obkladů
PRIMER ALFA Jednosložková
uzavírající penetrace

POKLÁDKA DLAŽBY A OBKLADŮ V KOUPELNĚ

S použitím produktů: PRIMER ALFA, SAMONIVELAČNÍ HMOTA a DUO FLEX

VÍCE INFORMACÍ

Začněte s Penetrací S2802A

Při pokládce dlažby je prvním krokem penetrace, která nám připraví podklad. Jednosložková Penetrace S2802A vytvoří transparentní a nerozpustný film, zvýší odolnost, sjednotí nasákavost podkladu a zabezpečí vyšší přídržnost dalších vrstev. Je vhodná na betonové podklady, ale i na jiné stavební materiály jako jsou keramické cihly, pórobetonové tvárnice, omítky a další. U starších a zvětralých povrchů můžeme použít – Hloubkovou penetraci NANO a pod Samonivelační hmotu zase Primer Alfa. Penetrace by se měla nanášet ve dvou vrstvách na čistý, suchý a soudržný podklad, který nejdříve zbavíme prachu. Na aplikaci doporučíme použít štětec nebo váleček. Druhou vrstvu aplikujeme po důkladném vyschnutí předešlé vrstvy (po 2 až 3 hodinách).

Pokračujte s Tekutou lepenkou 2K hydroizolací

Když už máme připravený podklad, můžeme přejít k aplikaci hydroizolace. V tomto případě jde o dvousložkový nátěr na bázi disperze a směsi modifikovaných přísad s cementem. Tekutá lepenka vytvoří vodotěsnou membránu a současně slouží i jako ochrana před radonem. Dokonalou hydroizolaci zabezpečí její vysoká přilnavost na betonové potěry, pórobetonové tvárnice, sádrokartonové ale i OSB desky. Nátěr se aplikuje válečkem alespoň ve dvou vrstvách křížovou metodou (kolmo k sobě) až po vyschnutí předcházející vrstvy (po 12 až 24 hodinách). Do rohů se vloží těsnicí pásy nebo samolepicí pás Fleeceband.

Ideální řešení pod Kamenný koberec

Právě Tekutá lepenka je nejlepším řešením přípravy betonových povrchů před aplikací Kamenného koberce PERFECT STONE v exteriéru. Otevřená struktura koberce propustí vodu k podkladu a právě Tekutá lepenka zabrání jejímu dalšímu vsakování a bezpečně odvede vodu k odtokovým otvorům lišt. Tímto prodloužíme životnost celého systému a zamezíme případnému zatékání do konstrukce stavby.

Co je radon?

Radon patří do skupiny vzácných plynů. Jde o radioaktivní plyn bez barvy a zápachu, nepřetržitě uvolňovaný ze zemního podloží. V zanedbatelném množství je přítomný skoro všude, ale jeho nebezpečné a vyšší koncentrace jsou specifikované jen v určitých lokalitách zaznamenaných na mapě radioaktivity. V těchto lokalitách je z dlouhodobého hlediska nutné budovu chránit před radonem. Stupeň ohrožení a navrhované řešení závisí od naměřených hodnot přímo na místě.

Z mapky vede odkaz na Orientační přehlednou radonovou mapu ČR , což je mapa radonového indexu ČR.  Původně byla označována jako mapa radonového rizika, zdroj: Česká geologická služba.

Radonová mapa ČR (mapa radonového indexu)

Kdy použít jednosložkovou hydroizolaci Koupelnu?

Když hledáme jednoduché řešení do interiéru připravené k přímému použití bez nutnosti míchání dvou složek, můžeme použít Jednosložkovou hydroizolaci Koupelnu. Způsob aplikace je stejný jako jsme popsali výše a její vlastnosti pro interiér jsou dostatečné.

Čemu se vyvarovat?

I když je to pro mnohé pokušení, jednoznačně nedoporučujeme používat uvedené hydroizolace jako finální nátěry. Svoje místo mají ve skladbě podlahy, jako membrána zabudovaná pod dlažbou nebo obkladem. Vystavení UV záření, přímým povětrnostním vlivům nebo mechanickému zatížení způsobí rychlý nástup degradace a ztrátu původních vlastností, proto je nutné co nejrychlejší převrstvení. „Ne, do jara to nepočká“ je naší odpovědí na tento častý dotaz.

Alternativní výrobky

Duo Flex L8600

U kritických podkladů, jako jsou OSB desky, plech, glazované dlažby, sklobeton, umakart apod. je nejspolehlivějším řešením právě Duo Flex. Jeho vysoká elasticita vám zabezpečí, že izolace vydrží i u náročných podkladů. Nahrazuje i běžné cementové lepidla, čímž získáte hydroizolaci a elastické lepidlo na obklady a dlažby v jednom.

Jednosložková hydroizolace Exteriér

Jedná se o alternativu k Tekuté lepence. Její výhodou je jednodušší a rychlejší aplikace bez nutnosti míchání dvou složek.