fbpx

Aplikační postup pro litou epoxidovou podlahu Epoxin

Aplikační postup pro litou epoxidovou podlahu Epoxin

Přinášíme podrobný postup pro aplikaci lité epoxidové podlahy řady EPOXIN určený zejména pro realizátory. Realizace takové podlahy vyžaduje jistou úroveň znalostí o podkladu, prostředí a práci s konkrétními výrobky. Všude, kam bychom chtěli aplikovat epoxidovou podlahu, je důležité zhodnocení podkladu a prostředí, aby novou podlahu nezradil slabý podklad, od kterého by se odlupovala.

Základní vlastnosti vhodného podkladu

Vyhovující podklad je stabilní, pevný, soudržný a přebroušený. Pevnost v odtrhu povrchové vrstvy podkladu musí být vyšší než 1,5 N/mm2 a minimální pevnost v tlaku betonového podkladu musí být 25 N/mm2.

Mezi vyhovující podklady nepatří:

 • znečištěný podklad,
 • nepřebroušený podklad – nutno odstranit šlem, cementové mléko, nevhodnou penetraci, otevřít strukturu podkladu,
 • anhydritový podklad s vlhkostí více než 0,3%,
 • podklad s teplotou nižší než 3°C nad rosným bodem,
 • zvětralý, nesoudržný a rozpadající se podklad,
 • podklad, pod kterým je nesoudržný podklad – např.: popraskaná nebo dutě znějící samonivelační hmota.

Výrobky řady EPOXY se vyrábějí v Den Braven závodě Přerov, kde jsme nedávno otevřeli novou průmyslovou halu určenou pro epoxidy.

Základní vlastnosti vhodného prostředí

Vhodnost prostředí pro aplikaci epoxidových podlah určují parametry jako teplota, vlhkost a případné chemické zatížení, zplodiny z topných agregátů. Vhodná teplota prostředí je od 10°C do 30°C a podkladu více než 3°C nad úrovní rosného bodu. Vlhkost by měla být maximálně 80% v závislosti na teplotě rosného bodu. Příklad: v samostatně stojící garáži má podlaha 10°C, teplota vzduchu po otevření garážových vrat je 25°C a rosný bod podlahy je 10°C = dochází k orosení podlahy, což by způsobilo poškození povrchu aplikované epoxidové hmoty. Nutno je při aplikaci vyloučit i možnost zatečení vody do prostoru a případnému vniknutí hmyzu nebo zvířat.

Základní pravidla při aplikaci epoxidových podlah

 • Barevnou složku A před použitím promícháváme samotnou, až do dosažení jednotného vzhledu.
 • Mícháme vždy jen tolik materiálu, kolik jej dokážeme aplikovat v době zpracovatelnosti uvedené v technickém listu.
 • Po vlití složky B do složky A promícháme na nízkých otáčkách: 300 – 400 otáček/minuta. vhodným míchadlem, např.: vrtulka nebo turbína. Následně přelijeme do čisté nádoby a domícháme, co je zapotřebí, pro zabránění vzniku nevytuhlých míst (aplikováním nesmíšené složky A ze stěn první nádoby).
 • Doba míchání je 2 – 3 minuty. Materiál nenecháváme v nádobě, ale vylijeme na plochu a aplikujeme (hladidlem, stěrkou, válečkem). Pokud by materiál zůstal v nádobě a po 5 – 10 minutách by byl znovu promíchán, došlo by k prudké exotermické reakci.
 • Další vrstvu epoxidového nátěru nanášíme do 48 hodin, aby došlo k chemickému provázání vrstev.
 • Při aplikaci lité podlahy (cca od 1,8 kg/m2) je zapotřebí odvzdušnění ježkem do cca 10 minut (materiál se nesmí tahat za ostny ježka) – později hrozí vytahování pigmentů a vznik fleků.
 • Písek, THIXOP, ANTI-SKID nebo Accelerator vždy přimícháváme až do důkladně smíšené směsi složek A a B.
 • Akrylátový chips nechytáme do ruky, ale volně vysypáváme na ruku a při aplikování vyhazujeme do výšky, aby padal volně a rovnoměrně. Při směšování více barev nemícháme míchadlem ani rukou, ale v kbelíku – otáčením kbelíku a přesýpáním z kbelíku do kbelíku. Pro opakované míchání různých barev si poznamenáme poměry k dosažení podobného vzhledu na celé ploše.

Seznam užitečných pomůcek

 • Vlhkoměr, teploměr a laserový teploměr pro zjištění vyhovujících podmínek.
 • Bruska na podlahy pro odstranění nesoudržných vrstev podkladu.
 • Vysavač pro důkladné vysátí plochy před aplikací.
 • Páska na ochranu stěn, např.: Maskovací páska OPTIMAL.
 • Podkladová krycí fólie, např.: PE folie stavební polorukáv nebo COVERTEX Malířská absorpční textilie s krycí PE vrstvou.
 • Nádoby na míchání epoxidu např.: Vědro stavební s výlevkou.
 • Váha na rozvážení epoxidu a písku.
 • Ruční míchač – nízkootáčkový, s dostatečným výkonem.
 • Míchadlo na epoxid např.: vrtulka nebo turbína (aby nepřimíchávalo vzduch).
 • Kovové hladítko, případně fasádní stěrka pro záškrab.
 • Chrániče kolen při nanášení záškrábu.
 • Excentrická bruska pro případné přebroušení lokálních defektů.
 • Čistící utěrky Extra silné vlhčené ubrousky.
 • Jednorázové rukavice.
 • Válečky nylonové nebo velurové, s krátkým vlasem (4 – 5 mm) – před použitím je třeba válečky odchlupovat.
 • Hřebíkové boty pro chození po čerstvém nátěru. při aplikaci dekorativních CHIPSů.


Výše uvedený text je pouze informativní. Bližší pokyny naleznete u každého jednotlivého produktu, kde jsou umístěny technické a bezpečnostní listy, ve kterých naleznete všechny podrobné informace.