Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01466

Cíle projektu:

Hlavním cílem je zvýšit adaptabilitu zaměstnanců a konkurenceschopnost podniku Den Braven Czech and Slovak a.s. prostřednictvím zvyšování odborných znalostí a kompetencí jejich zaměstnanců.

Specifické cíle:

- rozvoj kvalifikace a kompetencí zaměstnanců
- rozvíjení podnikového systému RLZ s využitím inovativních přístupů
- posílení udržitelnosti pracovních míst

Popis projektu:

Ve společnosti už od počátku klademe důraz na zvyšování kvalifikace, proto školíme své pracovníky v oblastech předepsaných zákonem, a dále také v technických a klíčových dovednostech.

Vzdělané zaměstnance považujeme za základ pro konkurenceschopnost podniku v současných tržních podmínkách, proto vidíme projektové vzdělávání jako příležitost.

Do projektu, který jsme zahájili 1.12.2010 bude zapojeno celkem 70 zaměstnanců ze 7 poboček v 7 krajích, pracovníci budou rozděleni do 3 skupin Top management, Obchodníci a Administrativa. Pro jednotlivé skupiny je připraven vzdělávací program na míru. Vzdělávání bude zaměřeno na komunikační, manažerské a obchodní dovednosti, součástí bude i kurz na téma RP a envi a také výuka anglického jazyka, která bude nastavena podle požadavků vybraných zaměstnanců.