„Miluješ chmel? Zkus i náš tmel!“

Seznam výherců

Vážení zákazníci,

firma Den Braven Czech and Slovak a.s., dodavatel systémových řešení stavební chemie, připravila pro své zákazníky atraktivní soutěž o 123 báječných cen.

soutěž
 • Soutěž začíná dnem 22. srpna 2011 a končí 16. října 2011
  (rozhodující je datum registrace na internetu).
 • Zakupte si jakýkoliv výrobek řady Den Braven, na každém je umístěný třináctimístný čárový kód, a společně s číslem účtenky jej vyplňte při Vaší registraci na stránkách www.denbraven.cz. Účtenku si uschovejte pro kontrolu při převzetí hlavních cen.
 • V registračním formuláři je nezbytné také vyplnit Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, rok narození*, ulici, PSČ, obec či město bydliště, e-mail, popřípadě kontaktní telefon) a správně zodpovědět soutěžní otázku.
 • Soutěžní otázka zní takto: „V které obci se nachází sídlo společnosti Den Braven Czech and Slovak a.s.?“
 • Prvních 500 (slovy: pětset) zaregistrovaných soutěžících obdrží originální pivní dárek poštou.
 • Soutěže se můžete zúčastnit opakovaně, v další registraci však vždy musí být uvedeno jiné číslo účtenky. Na registrace nesplňující podmínky soutěže nebude brán zřetel.
 • Při nesplnění všech z výše uvedených podmínek nebude registrace předána do slosování.
 • Vyhodnocení soutěže – losování provede komise jmenovaná předsedou představenstva společnosti, losování proběhne za přítomnosti notáře. Ceny budou předány nebo zaslány vylosovaným po předchozí dohodě do 30 dnů od slosování dle pořadí:

  1. 3x Víkendový pobyt pro dva v pivních lázních (v hodnotě 15.000,- Kč za jednotlivý pobyt)
  2. 50x Dárkový balíček značkové pivní kosmetiky
  3. 70x Světlý ležák Pilsner Urquell v 5-ti litrovém soudku

  ceny

  Ceny není možné vyplatit ani z části v hotovosti. Vylosovaní výherci budou o výhře vyrozuměni na sdělený email popř. telefon do 7 dnů od slosování. Seznam výherců (jméno, příjmení, obec či město uvedené v adrese pro doručování) bude uveřejněn do 7 dnů od slosování na internetových stránkách www.denbraven.cz. Předání hlavní ceny – Víkendového pobytu je podmíněno kontrolou účtenky se zakoupeným výrobkem Den Braven.

 • Soutěže se nesmí zúčastnit osoby mladší 18 let, dále pak zaměstnanci společnosti Den Braven Czech and Slovak a.s., pořádajících agentur a jejich rodinní příslušníci (manžel/ka a děti).
 • Zasláním registrace souhlasíte s pravidly a podmínkami soutěže. Registrací s identifikačními údaji souhlasíte se zařazením do marketingové databáze pořadatele soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit pravidla i podmínky soutěže včetně doby jejího trvání. Případně ji zrušit bez náhrady. To vše jen ze závažných důvodů. Veškeré uvedené změny či zrušení budou uveřejněny na internetových stránkách www.denbraven.cz.
 • Pravidla soutěže jsou zveřejněna na internetových stránkách společnosti Den Braven Czech and Slovak a.s. www.denbraven.cz.

Registrační formulář

Registrace do této soutěže byly ukončeny.