Penetrační nátěry

S2802A Koncentrát stavebních směsí (09.S-T7-50)

S2802A Koncentrát stavebních směsí
S2802A Koncentrát stavebních směsí

Kapalina na bázi styrenakrylátového kopolymeru SOKRAT, mísitelná s vodou v každém poměru. Vytváří souvislý hladký, slabě lepivý film nerozpustný ve vodě. Hlavní použití je jako přísada do vápenných, vápenocementových, cementových a nastavovaných malt a také pro výrobu nástřikových omítkovin do trvale vlhkých a alkalických prostředí. Při použití jako penetrační nátěr se ředí s vodou a používá se pro nátěry nových stěn z cihelného zdiva, betonu, před nanášením omítek nebo penetrační nátěry nových i starých omítek (vápenné, sádrové, štukové apod.) pod fasádní nátěrové hmoty, na sádrokartony před malířskými nátěry a pod tmely S-T1, S-T5.
Vydatnost a ředění viz technický list.

Charakteristika:

  • Zkvalitňuje vlastnosti všech stavebních směsí
  • Zvyšuje přídržnost k podkladu, pružnost a otěruvzdornost
  • Zvyšuje pevnost a bezprašnost omítek, potěrů a dalších cementem pojených hmot, pro trvale vlhká a alkalická prostředí

 

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.


 

Technická dokumentace

Balení, cena

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu/na paletě barva MOC
bez DPH
EAN
CH02094 láhev 1 kg 12 / 480 ks mléčně bílá 109,00 Kč / ks 8595100124234
CH02096 kanystr 5 kg volně / 96 ks mléčně bílá 525,00 Kč / ks 8595100124258