Penetrační nátěry

S2802A Koncentrát stavebních směsí (09.S-T7-50)

S2802A Koncentrát stavebních směsí
S2802A Koncentrát stavebních směsí

Koncentrát stavebních směsí S2802A je kapalina na bázi vodné disperze styrenakrylátového kopolymeru mísitelná s vodou v každém poměru. Odpařením vody z tenké vrstvy se vytvoří souvislý hladký, slitý, slabě lepivý film nerozpustný ve vodě, který v organických rozpouštědlech bobtná.
 
Vlastnosti
 • Mísitelná s vodou v každém poměru;
 • Po vytvrzení ve vodě nerozpustná;
 • Zkvalitňuje vlastnosti všech stavebních směsí;
 • Zvyšuje přídržnost k podkladu, pevnost, pružnost a otěruvzdornost;
 • Zvyšuje pevnost a bezprašnost omítek, potěrů a dalších cementem pojených hmot, pro trvale vlhká a alkalická prostředí;
 • Zvyšuje odolnost proti povětrnostním vlivům včetně UV záření;
 • Paropropustný při použití jako penetrační nátěr a v odpovídajícím ředění;
 
Použití
 • Pro vápenné, cementové, nastavované malty a polymerbetony
 • Přísada do cementem pojených hmot
 • Penetrační nátěry nových stěn z cihelného zdiva a jiných minerálních podkladů před nanášením omítek
 • Penetrační nátěry nových i starých omítek (vápenné, sádrové štukové apod.) pod fasádní nátěrové hmoty a na sádrokartony před malířskými nátěry
 • Impregnační nátěry fasádních omítek, nekonstrukčních a pohledových betonů, střešních krytin z tašek nebo eternitu a dalších savých podkladů
 • Jako penetrační nátěr pod akrylátové tmely
 • Pro přípravu stěrkových nebo nástřikových omítek, pro trvale vlhká a alkalická prostředí

Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.

Technická dokumentace

Balení, cena

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu/na paletě barva MOC
bez DPH
EAN
CH02094 láhev 1 kg 12 / 480 ks mléčně bílá 109,00 Kč / ks 8595100124234
CH02096 kanystr 5 kg volně / 96 ks mléčně bílá 525,00 Kč / ks 8595100124258