Co vedlo k vývoji Těsnícího izolačního systému 3d?
  • Změna mikroklimatu budov vlivem stále častějšího zateplování plášťů budov a výměny otvorových výplní. 
  • Nárůst vlhkosti v interiéru spojený s výrazným poklesem teploty v místě připojovací spáry, jež mnohdy vedou k nadměrnému zavlhnutí ostění a ke vzniku plísní.
  • Tepelné ztráty způsobené nasákavostí tepelně izolačních komponentů v připojovací spáře – PUR pěny mají nasákavost ve většině případů okolo 150-300%, některé mohou dosáhnout až neuvěřitelných 800% váhových. Tato nasákavost je často zaměňována s nasákavosti objemovou, která činí jen 1-3% u stejných pěn. 
  • Zajištění dlouhodobé ochrany PUR pěn vůči vodě a splnění stále se zvyšujících požadavků na prostup tepla otvorové výplně jako celku.

TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM 3D - postupy, rady, zdůvodnění, foto, video, to vše najdete v sekci Rady a tipy.

Chci lepit
Na podklad


Turbo šroub s plochou hlavou
Turbo šroub s plochou hlavou

Pro kotvení plastových, dřevěných nebo kovových rámů oken a dveří bez pnutí a přídavné hmoždinky do zdiva, betonu, plných cihel, pórobetonu, tvárnic, děrovaných cihel a přírodního kamene. Šroub rám nedeformuje, nevznikají další pnutí. Jednoduchá ....

Více
Krycí čepičky pro Turbo šrouby s plochou hlavou
Krycí čepičky pro Turbo šrouby s plochou hlavou

Pro dokonalý vzhled šroubového spoje. Čepička je pevně připevněna na hlavu šroubu přes její výstupek.

Více
Těsnicí 3D hmota
Těsnicí 3D hmota

Pružná 3D pěna je jednokomponentní, víceúčelová PUR pěna, speciálně vyvinuta pro vyplňování spár s velkým dilatačním pohybem, objemovou změnou podkladu, s požadavkem na minimální propustnost vodní páry,  vysokou pružnost a zvukovou izolaci.

Více
1-10 | 11-20 | Vše