Na této stránce jsou volně ke stažení dokumenty týkající se stavebních výrobků, technické listy, bezpečnostní listy, prohlášení o shodě, dále zpětný odběr EKO-KOM atd.

 • Podpora prodeje - v této sekci najdete:
  - Elektronické letáky
  - Propagace
  - Prodejní stojany


 • Loga ke stažení
   
 • Zpětný odběr EKO-KOM - smlouva se společností EKO-KOM, a.s.
  - zpětný odběr a využití odpadu z obalů dle zákona č.477/2011 Sb. o obalech
   
 • RETELA, s.r.o. - OSVĚDČENÍ o plnění povinností vyplývajících z ustanovení zákona o odpadech
   - za účelem plnění povinností zpětného odběru elektrozařízení - PDF ke stažení (35 kB)
  Přispíváme ke zpětnému odběru elektrozařízení.
  Vysloužilý elektrospotřebič nepatří do komunálního odpadu. Kompletní (nedemontované) zařízení je třeba odevzdat na místě zpětného odběru, která jsou uvedena na www.retela.cz, u posledního prodejce nebo na stránkách jiných kolektivních systémů. Odložením použitého elektrozařízení na správné místo bude umožněno jeho zapojení do procesu ekologického nakládání, jehož výsledkem je řádné zpracování a recyklace. Recyklační příspěvek je zahrnut v ceně výrobku.
  Naše firma řádně přebírá zodpovědnost za své výrobky a za financování jejich sběru a ekologické likvidace.
   
 • Prohlášení o shodě a prohlášení o vlastnostech - pokud nenajdete požadované prohlášení, kontaktujte technické oddělení. Na stránce jsou primárně prohlášení o shodě. Dále jsou zde prohlášení o vlastnostech produktových řad a produktů, které nejsou v katalogu a na webu.
  - Prohlášení o shodě si každý výrobce či dovozce vypracuje v českém jazyce sám na základě posouzení shody výrobku.
  - Postupů posouzení shody výrobků je několik a jejich přesné znění obsahuje:
         - Nařízení vlády 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb.
   
 • Co je DoP a označení CE?
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích stanovuje tzv. DoP („Declaration of performance“), tedy Prohlášení o vlastnostech, ve kterém je výrobcem prohlášeno, že vlastnosti dodaného výrobku splňují požadavky uvedené v prohlášení. Na základě tohoto prohlášení musí výrobce provést označení CE svých výrobků tak, aby tyto výrobky mohly být dány na trh. Označením CE prohlašujeme, že pro tento produkt existuje Prohlášení o vlastnostech (DoP). Oba dokumenty, tedy jak Prohlášení o vlastnostech (DoP), tak i označení CE, obsahují všechny charakteristiky produktu, které jsou vyžadovány normami. 
   
 • Označení CE se připojuje ke všem stavebním výrobkům, pro které výrobce sestavil prohlášení o vlastnostech v souladu s CPR. 
  CE
  Význam označení CE:
  - připojením označení CE nebo tím, že označení CE nechá ke stavebnímu výrobku připojit, dává výrobce na vědomí, že nese odpovědnost za shodu takového výrobku s vlastnostmi uvedenými v prohlášení a spolu s tím i za soulad se všemi příslušnými požadavky stanovenými CPR a dalšími příslušnými harmonizačními právními předpisy EU, které jeho připojování stanoví.
   
 • Členění DoP pro tmely dle ČSN EN 15651 Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce:
  - část-1
  - Tmely pro fasádní prvky
  - část-2 - Tmely pro zasklívání
  - část-3 - Tmely pro sanitární spoje
  - část-4 - Tmely pro komunikace pro chodce
   
 • Prohlášení o vlastnostech (DoP) - stránka s výpisem jednotlivých aktualizovaných prohlášení o vlastnostech (DoP) řazených podle skupin produktů, samostatné aktualizované prohlášení o vlastnostech najdete také na stránkách s produkty.
   
 • Technické listy - stránka s výpisem jednotlivých aktualizovaných technických listů řazených podle skupin produktů, samostatné aktualizované technické listy najdete také na stránkách s produkty.
   
 • Bezpečnostní listy - stránka s výpisem jednotlivých bezpečnostních listů řazených podle skupin produktů, samostatné bezpečnostní listy najdete také na stránkách s produkty.
   
 • Dokumentace k produktové řadě SILVER LINE a produktové řadě GREEN LINE - z odkazů si můžete stáhnout archivy zip, které obsahují technické a bezpečnostní listy výrobků z těchto produktových řad, které nejsou prezentovány na webových stránkách.
   
 • Videa Den Braven můžete vidět na našem kanále na YouTube.
  Odkazy ke stažení videa:
  - Složka LCD fotorámečky – prezentace pro fotorámečky LCD (na prodejnách, prodejních stojanech), snížená kvalita videa, není vhodné pro velké obrazovky TV a velkoplošné projekce (obraz by byl nekvalitní)
  - Složka TV – videa ve vysokém rozlišení (není vhodné pro fotorámečky – obsah by se nepřehrál)

Dokumenty ke stažení v těchto sekcích jsou ve formátu  PDF, který zajistí, že zůstává zachován vzhled dokumentu i po přenosu do jiného počítače, nezávisle na místním nastavení, proto budeme většinu materiálů publikovat touto formou.