Balkóny a terasy

S2802A Příměs stavebních směsí (09.ST7-30)

S2802A Příměs stavebních směsí
S2802A Příměs stavebních směsí

Nízkoviskózní kapalina na bázi vodné disperze styrenakrylátového kopolymeru SOKRAT mísitelná s vodou v každém poměru. Odpařením vody se vytvoří souvislý, hladký a slabě lepivý film. Hlavní použití je jako přísada do vápenných, vápenocementových, cementových a nastavovaných malt a také pro výrobu nástřikových omítkovin do trvale vlhkých a alkalických prostředí. Rovněž se používá jako penetrační nátěr pod fasádní nátěrové hmoty a pod tmely S-T1, S-T5 (nutné ředění - viz technický list).

Výhody:

  • Po vytvrzení ve vodě nerozpustná
  • Zkvalitňuje vlastnosti všech stavebních směsí
  • Zvyšuje přídržnost k podkladu, pružnost a otěruvzdornost
  • Zvyšuje pevnost a bezprašnost omítek, potěrů a dalších cementem pojených hmot, pro trvale vlhká a alkalická prostředí


Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.

Technická dokumentace

Balení, cena

obj. číslo obal obsah počet kusů v kartonu/na paletě barva MOC
bez DPH
EAN
CH0203 láhev 1 kg 12 / 480 ks mléčně bílá 54,00 Kč / ks 8595100101693
CH02041 láhev 3 kg 12 / 108ks mléčně bílá 162,00 Kč / ks 8595100157454
CH0205 kanystr 5 kg volně / 96 ks mléčně bílá 246,00 Kč / ks 8595100101709
CH0209 kanystr 10 kg volně / 12 ks mléčně bílá 489,00 Kč / ks 8595100110626
CH0206 kanystr 25 kg volně / 6 ks mléčně bílá 1211,00 Kč / ks 8595100101716